ČESKÝ INSTITUT MANAŽERŮ INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI

cs EN
Čimib

Rada ČIMIB

 

 Aleš Špidla   Ing. Aleš Špidla

Prezident ČIMIB

e-mail: ales.spidla@cimib.cz

Ing. Aleš Špidla vystudoval technickou kybernetiku, Ve státní správě pracuje od roku 2005, v roce 2011 koncipoval strategii kybernetické bezpečnosti České republiky a spolupracoval na věcném záměru zákona o kybernetické bezpečnosti. V současné době pracuje jako ředitel odboru bezpečnostní politiky Ministerstva práce a sociálních věcí. Je spoluzakladatelem Akademie forenzních věd, Zastupuje Českou republiku v Cyber Security Coordination Group.

 

 JDIE  Ing. Jan Dienstbier

Viceprezident ČIMIB

e-mail: jan.dienstbier@cimib.cz

Ing. Jan Dienstbier vystudoval ČVUT obor automatizované systémy řízení. Celou svoji profesní karieru působí v oblasti ICT - ve státní správě a v řadě předních dodavatelských firem. V současné době 

pracuje ve firmě Gordic, kde má na starosti kybernetickou bezpečnost, působní též jako konzultant v oblasti informační bezpečnosti a ochrany osobních údajů.

 

Tomáš Hebelka   Tomáš Hebelka, MSc

Čestný Prezident ČIMIB

e-mail: tomas.hebelka@cimib.cz

Tomáš Hebelka vystudoval Aplikace osobních počítačů a MSc in Management Studies. Od roku 1994 pracuje v oblasti ICT. Je zakládajícím členem Českého institutu manažerů informační bezpečnosti. V současné době působní jako Head of Public & Health ve společnosti Atos IT Solutions and Services.

 

Igor Tomeš  Ing. Igor Tomeš, CSc

Člen Rady

e-mail: igor.tomes@cimib.cz

Ing. Igor Tomeš, CSc, vystudoval ČVUT obor sdělovací technika. Po studiích se věnoval vědecké práci na ČVUT FEL a ve výzkumném ústavu TESLA VUST, kde se zabýval optickými lokálními sítěmi. Po roce 1990 začal podnikat. Po 13 letech přešel do korporátní sféry a věnuje se kybernetické bezpečnosti. V současné době pracuje v DNS.

 

PSMO  Petr Smolník

Člen Rady

e-mail: petr.smolnik@cimib.cz

Petr Smolník je ředitelem a zároveň šéfredaktorem společnosti Averia. Zaměřuje se především na problematiku ICT a informační bezpečnosti.

 

Fotka_TF  Mgr. Tomáš Flídr

Člen Rady

e-mail: tomas.flidr@cimib.cz

Tomáš Flídr vystudoval obor Politologie amezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově v Praze. V letech 2004 až 2007 působil na Ministerstvu dopravy České republiky, kde se zabýval především legislativou EU v oblasti letecké dopravy a satelitní navigace. Poté měl na starosti oblast mezinárodních vztahů na Národním bezpečnostním úřadě. Po jednoletém pobytu v misi KFOR v Kosovu se na NBÚ zaměřil na oblast kybernetické bezpečnosti, zejména z hlediska mezinárodních vztahů a legislativy. V současnosti je jednatelem společnosti Menier s.r.o. a provozuje web Kyberbezpečnost.cz.

 

ICT TV

partneři