ČESKÝ INSTITUT MANAŽERŮ INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI

cs EN
Čimib

Kdo se může stát členem?

- Členem Institutu může být fyzická nebo právnická osoba.

- Právnická osoba může mít více členů.

- O přijetí nového člena rozhoduje Rada.

- Člen musí dodržovat stanovy a veškerá rozhodnutí Sněmu

 

Zaplacení členských příspěvků

 

Cena za fyzickou osobu (nepřenosné členství) 1 000,-Kč bez DPH (osvobozeno od DPH).

 

Roční firemní členství v hodnotě 10.000 czk:

 

- Prezentace Vaší společnosti a loga na stránkách spolku ČIMIB a jeho sociálních sítích

 

- Přístup do privátní zóny, kde jsou prezentace a videa z konferencí a různých dalších akcí spolku ČIMIB, která nejsou veřejná

 

- Přístup zdarma pro 5 osob z vaší společnosti na konference a kulaté stoly, které pořádá spolek ČIMIB,  kulaté stoly 

- Sleva 50% sleva na partnerstvích na konferencích a akcích ČIMIB.

- individuální slevy na partnerství a vstupy na partnerské konference, které pořádají naši partneři a spřátelené spolky.

- zveřejnění vaší tiskové zprávy nebo článku na webu a sociálních sítích ČIMIB 

 

  Pokud máte zájem o firemní členství, kontaktujte nás přes tajemnici Barboru Nekolovou.

 

 

Přihlášku lze vyplnit kliknutím na odkaz "vyplnit přihlášku".

 

ICT TV

partneři