ČESKÝ INSTITUT MANAŽERŮ INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI

cs EN
Čimib

Kdo se může stát členem?

- Členem Institutu může být fyzická nebo právnická osoba.

- Právnická osoba může mít více členů.

- O přijetí nového člena rozhoduje Rada.

- Člen musí dodržovat stanovy a veškerá rozhodnutí Sněmu

 

Zaplacení členských příspěvků

 

Cena za fyzickou osobu (nepřenosné členství) 1 000,-Kč bez DPH (osvobozeno od DPH).

 

Cena za firemní členství (jeden hlas na Sněmu, 5x sleva na akce, priorita na akcích ČIMIB, individuální podpora) 10 000,-Kč bez DPH (osvobozeno od DPH). Pokud máte zájem o firemní členství, kontaktujte nás přes tajemnici Barboru Nekolovou.

 

Další možnost je firemní partnerství. Jedná se o individuální přístup. Nutná diskuse s vedením ČIMIBu.

 

Přihlášku lze vyplnit kliknutím na odkaz "vyplnit přihlášku".

 

ICT TV

partneři