Obchodní podmínky

Český institut manažerů informační bezpečnosti, zs., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČO: 22672591 (dále jen ČIMIB) poskytuje služby v oblasti poradenství a vzdělávacích akcí pro širokou věřejnost. Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi zákazníkem a sdružením ČIMIB a jsou závazné pro zúčastněné strany. Smluvní vztah mezi sdružením ČIMIB a zákazníkem vzniká platbou za rezervaci požadované akce.

Registrace, rezervace, objednávky

Registrace je možná pouze přes internetové stránky cimib.cz, nebo písemnou elektronickou formou na e-mail info[zavináč]cimib.cz po zaslání všech požadovaných údajů.

Požadované údaje pro registraci fyzické osoby písemnou elektronickou formou:

 • E-mail
 • Jméno
 • Příjmení
 • Stát
 • Ulice a č.p.
 • Město
 • PSČ
 • Telefon

V případě regitrace na firmu je k předchozím údajům nuntné doplnit:

 • Název subjektu
 • status plátce DPH
 • DIČ

Rezervace na vzdělávací akce přijímáme pouze online prostřednictvím internetových stránek cimib.cz po předchozí registraci.

Zaslané rezervace jsou nezávazné a mají platnost 5 dní.

Objednávka vzniká platbou na základě rezervace požadované akce (viz. sekce Fakturace a způsob úhrady) a je pro objednatele závazná. V případě vzdělávací akce zdarma, objednávka vzniká rezervací požadované vzdělávací akce a je bez omezení platnosti. Objednatel může od objednávky odstoupit nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Odstoupení od objednávky po této lhůtě je upraveno v odstavci „Stornovací podmínky“.

Rezervace budou evidovány v pořadí, ve kterém byly vytvořeny, a to až do úplného obsazení kapacity semináře.

Stornovací podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemnou elektronickou formou. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud jste měli již uhrazeno, vrátíme vám platbu v plné výši zpět, nebo je možný přesun na jiný termín. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka.

Fakturace a způsob úhrady

Každý účastník je povinen před zahájením provést řádně úhradu. Bez prokazatelného doložení úhrady nebude účastník vpuštěn.

Způsob úhrady je převod požadované částky na bankovní účet.

Podkladem pro platbu jsou platební údaje, která vám budou doručeny e-mailem společně s potvrzením přijetí rezervace. Platbu proveďte dle uvedených instrukcí s použitím variabilního symbolu, jinak nemůže být vaše platba identifikována.

Daňový doklad – fakturu, klientům zasíláme emailem v zákonném termínu po konání akce.

Uvedené ceny jsou konečné. V případě smluvních individuálních cenových podmínek (např. věrnostní slevy) bude konečná cena klientovi sdělena až na faktuře.
V ceně kurzovného jsou zahrnuty studijní materiály a občerstvení. Materiály dostávají účastníci první den při prezenci.

Ostatní informace k organizaci

Prezence účastníků začíná 30 min. před zahájením akce. Čas ukončení akce je uveden orientačně, záleží na množství dotazů v závěru a během přednášky.

Společnost si vyhrazuje právo na změnu v akcích a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení akce, případně její části z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny vám dáme včas e-mailem nebo telefonicky na vědomí. Jestliže společnost zruší akci a účastník má již uhrazeno, bude účastníkovi platba vrácena v plné výši. ČIMIB může z důvodu naplnění kapacity akce od objednávky odstoupit. Přednost mají účastníci, kteří se přihlásili dříve a mají zaplaceno. Dnem platby se rozumí připsání částky na účet společnosti.

Společná závěrečná ustanovení

Ochrana osobních údajů je definována zásadami o ochraně osobních údajů ČIMIB.

Ostatní informace

V případě dotazů nás můžete kontaktovat písemnou elektronickou formou na e-mail info[zavináč]cimib.cz. Všechny kontakty najdete zde.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 19. 6. 2020

odborníci v kybernetické bezpečnosti