o ČIMIBu

Český institut manažerů informační bezpečnosti - ČIMIB je profesní sdružení, které si klade za cíl sdružovat odborníky z oblasti informační bezpečnosti. Historie sahá do roku 2007, kdy byl ČIMIB založen. Od té doby ČIMIB realizoval řadu úspěšných konferencí i kulatých stolů a stal se uznávaným sdružením v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Členskou základnu tvoří nespočet odborníků z širokého spektra institucí. Jedná se převážně o subjekty státní správy, utility, finanční instituce, komerční subjekty a technologické dodavatele.

Strategie ČIMIBu je postavena na třech základních pilířích:

1. Konference, semináře a workshopy

Pravidelně pořádáme konference, kulaté stolych a menší semináře i workshopy. Účastníme se jako partner odborných konferencí, naši členové také na různých konferencích a akcích vystupijí a mimo jiné pomáháme našim partnerům s realizací jejich konferencí a akcí.

2. Vzdělávání a osvěta

ČIMIB byl akreditován Ministerstvem vnitra a Ministerstvem školství pro vzdělávání v oblasti informační bezpečnosti. Využíváme naše zkušenosti a pomáháme pedagogům i odborníkům, kteří se v oblasti vzdělávání a osvěty pohybují.

3. Legislativa

Hlavním tématem jsou připravované zákony a novely z oblasti kybernetické bezpečnosti. ČIMIB nechce přímo zasahovat do legislativy, ale naším cílem je pomoc v oblasti aplikace zákona do praxe. Zde vnímáme naši roli, která bude z pohledu manažerů informační bezpečnosti velice důležitá.