Zranitelnost produktu IBM ohrožuje korporátní systémy

Software Maximo Asset Management je používán řadou velkých společností. Společnost Positive Technologies v něm objevila zranitelnost typu Server Side Request Forgery, která útočníkovi s velmi omezeným přístupem do sítě zneužít systémové prostředky k přístupu ke kritickým datům a funkcím. Zranitelnost byla IBM opravena na začátku června. 

odborníci v kybernetické bezpečnosti