Kritické zranitelnosti průmyslových VPN

Společnost Claroty objevila kritické zranitelnosti v zařízeních Secomea GateManager M2M Server, Moxa EDR-G902 a EDR-G903 nebo HMS Networks eCatcher. Jedná se o VPN, která jsou často nasazena na koncových zařízeních v oblasti těžby nerostných surovin nebo distribuce energií. Kritické zranitelnosti umožňují útočníkům převzít kontrolu nad zařízeními a potenciálně způsobit i fyzickou škodu na průmyslovém provozu. 

odborníci v kybernetické bezpečnosti