ČESKÝ INSTITUT MANAŽERŮ INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI

cs EN
Čimib

Pozvánka na řádné zasedání Sněmu

Vážení členové,


cimibJménem Českého institutu manažerů informační bezpečnosti si Vás dovoluji pozvat na


řádné zasedání Sněmu


Termín konání: 3. prosince 2019, od 16.00 do 17.00 hodin po konferenci Kybernetická bezpečnost státu, ke které zveřejníme informace v nejbližších dnech
Místo konání: MICROSOFT s.r.o., Vyskočilova 1561/4A


Program:

1. Registrace
2. Zahájení
3. Schválení programu
4. Shrnutí činnosti za poslední období
5. Správa o hospodaření
6. Členská základna
7. Představení změn ve stanovách
8. Plány do budoucna
9. Usnesení sněmu


Těšíme se na vaši účast.


Ing. Aleš Špidla
prezident
Český institut manažerů informační bezpečnosti
tel.:+420 724 939 876

ICT TV

partneři