ČESKÝ INSTITUT MANAŽERŮ INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI

cs EN
Čimib

WDM Systems Summit 2019

wdm-systems-summit-2019

Jako mediální partner vás zveme na konferenci WDM Systems Summit 2019, která se bude konat 24. dubna 2019 v PVA Expo Praha. Je zacílena hlavně na ty, které zajímá propojení datových center, aplikace zákona o kybernetické bezpečnosti v oblasti WDM přenosů a vysokorychlostní přenosy WDM 100G a 400 G včetně trendů dalšího vývoje.

 

Hlavními tématy konference budou:

 

Propojení datových center

Přednášky v tomto bloku se soustředí především na aplikace WDM systémů pro páteřní spoje mezi datovými centry, ekonomický přenos 40G a 100G rychlostí na větší vzdálenosti a problematiku zajištění redundance spojení na různých úrovních řešení. Dále budou podrobněji odborníky rozebrána následující témata:

Aplikace zákona o kybernetické bezpečnosti v oblasti WDM přenosů

Přednášející spolu s návštěvníky se budou věnovat především rozboru Zákona č. 205/2017 Sb., o kybernetické bezpečnosti a další navazující předpisy a vyhlášky. Příchozí tak budou mít možnost získat více informací o následujících tématech:

 

Vysokorychlostní přenosy WDM 100G a 400G, trendy vývoje

Toto téma je věnováno prezentaci současných trendů a směrů vývoje vysokorychlostních přenosů. V rámci bloku se bude především hovořit o následujících tématech:

ICT TV

partneři