ČESKÝ INSTITUT MANAŽERŮ INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI

cs EN
Čimib

Podrobný program konference Kybernetická bezpečnost státu 2018

  letak_kbs_2018

 

Konference se bude konat pod záštitou ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, pana Dušana Navrátila a spolupořádá ji CEVRO INSTITUT                                                                

                                                                           nukib_logotyp_horizontal-1                                    CEVRO

Program:

 

8:00 - 8:45 Registrace 

8:45 – 9:00 Zahájení

Aleš Špidla, prezident ČIMIB

9:00 - 9:30 Vize NÚKIBu a novela ZoKB

Dušan Navrátil, ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost

9:30 - 10:00 Zákon o právu na digitální službu

Zdeněk Zajíček, prezident ICT Unie

10:00 - 10:30 Umělá inteligence a ti druzí a co s tím

Aleš Špidla, prezident ČIMIB

10:30 - 10:45 Coffee break 

10:45 - 11:15 Automatizované vyhodnocování hrozeb nástroji AI v cloudu Microsoft Azure

Zdeněk Jiříček National Technology Officer, Microsoft CZ/SK

a Tomáš Kubica, Azure Cloud Architect, Microsoft CZ/SK

11:15 -11:45 Data v ohrožení: uživatel v hlavní roli.

Jan, Kozák - SODAT

11:45 - 13:00 Oběd

13:00 - 13:30 Slasti a strasti implementace GDPR - příběhy z praxe

Eva Škorničkováprvní dáma GDPR v České republice

13:30 - 14:00 Co se skrývá v šedých datech

Tomáš Vejlupek, prezident TOVEK

14:00 – 14:30 eIDAS – co nás ještě čeká a nemine

Josef Donát, partner Rowan Legal

14:30 - 15:00 Zajištění kybernetické bezpečnosti kombinací zálohování, disaster recovery a ochrany před kryptoviry

Štěpán Bínek, SaaS Account Manager Acronis

Jan Ptáček, Sales Engineer Acronis

15:00 - 15:30 Coffee Break

15:30 - 16:30 Křest knihy Vadima Petrova "Načítání

 

 


 

Gold partner

microsoft_logo

 

 

Silver Partner 

sodatsw_logo        acronis_logo

 

                                                                                                                Partneři

 

                                                                               Tovek_logo              rowan_legal_logo

                   

 

 

                                                                                                    Mediální partneři

 

                                  ictsec-network-news  AVERIA-NEWS_logo_1000x326 ict-network-news

 

 

 

Pro členy ČIMIBu, studenty CEVRO Institutu a absolventy MBA programu "Management a kybernetická bezpečnost" a LLM programu "Ochrana informací", je konference ZDARMA, pro nečleny je cena 500,- Kč.

 

 

Pro registrace můžete psát na Barbora.Nekolova@cimib.cz

 

  

Těšíme se na vás!

 

 

Aleš Špidla, Prezident ČIMIB

 

 

Podrobnosti:

 

 

Název přednášky: vize NÚKIB a novela zákona o kybernetické bezpečnosti

Přednášející – Dušan Navrátil ředitel NÚKIB - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

 

 dusan_navratil

 

Dušan Navrátil se v průběhu let 2011 až 2015 se zasadil o systematické řešení kybernetické bezpečnosti ve státní sféře. Dne 19. října 2011 vláda České republiky přijala usnesení č. 781 o ustavení Národního bezpečnostního úřadu gestorem problematiky kybernetické bezpečnosti a zároveň národní autoritou pro tuto oblast. Na základě přijatého usnesení vzniklo v letech 2011 až 2014 Národní centrum kybernetické bezpečnosti (NCKB), jako organizační součást Národního bezpečnostního úřadu. V srpnu 2014 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), jehož předkladatelem byl NBÚ.

Od 1. února 2017 do 31. července 2017 byl vládním zmocněncem pro kybernetickou bezpečnost. Pod jeho vedením v roli vládního zmocněnce vznikl k 1. 8. 2017 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). 1. srpna 2017 byl jmenován ředitelem NÚKIB.

 

ANOTACE:

Kybernetická bezpečnost je fenoménem doby. Česká republika reagovala na tento fenomén tím, že jej v roce 2011 začala brát vážně. Vznik NÚKIB a jeho činnost je toho jednoznačným důkazem. Jak se garant kybernetické bezpečnosti NÚKIB v čase vyvíjí, to se dozvíte na naší konferenci.

 

 

Název přednášky: Zákon o právu na digitální službu
Přednášející: Zdeněk Zajíček, prezident ICT UNIE

 

 Zdenek_Zajicek

 

Absolvoval Právnickou fakultu UK. V letech 1996–1998 byl poslancem Poslanecké sněmovny PČR. Od roku 1999 do roku 2002 byl ředitelem Magistrátu hlavního města Praha. V letech 2006–2009 působil jako náměstek ministra vnitra a odpovídal za veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví. Je mj. autorem projektu Czech POINT. Poté působil také jako náměstek ministryně spravedlnosti a od roku 2010 do roku 2013 jako náměstek ministra financí, opět s působností v oblasti ICT. Podílel se na vzniku Rady pro informační společnost a konkurenceschopnost, kterou následně i vedl. Působí jako samostatný advokát a je rozhodcem stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře. Od roku 2016 je prezidentem ICT UNIE.

 

ANOTACE:

Zákon, který může změnit fungování státu na mnoho let dopředu. 

 

Název přednášky: Umělá inteligence a ti druzí a co s tím

Přednášející: Ing. Aleš Špidla, prezident ČIMIB

 

 Ales_Spidla

 

 

Ing. Aleš Špidla vystudoval technickou kybernetiku, V letech 2005 až 2014 pracoval ve státní správě. V roce 2011 koncipoval strategii kybernetické bezpečnosti České republiky a zapojil se do diskusí nad věcným záměrem a potom i samotným zákonem o kybernetické bezpečnosti. Je prezidentem Českého institutu manažerů informační bezpečnosti, garantem a pedagogem MBA studijního programu „Management a kybernetická bezpečnost“ a a spolugarantem LL.M programu „Ochrana informací“ na Vysoké škole CEVRO Institut. Intenzivně se věnuje evangelizaci problematiky kybernetické a informační bezpečnosti ve všech jejích aspektech. Přednáší na konferencích, vystupuje v médiích, publikuje články s touto tématikou. 

ANOTACE:

 

Umělá inteligence lavinovitě vstupuje do našich životů, jaké jsou možnosti jejího nasazení a jaké to sebou nese úskalí a hrozby. O čem všem bude za nás rozhodovat? Otevřených otázek bez odpovědí je čím dál tím více.

 

  

 

 

Název přednášky:Automatizované vyhodnocování hrozeb nástroji AI v cloudu Microsoft Azure

Přednášející: Tomáš Kubica - Azure Cloud Architect, Microsoft CZ/SK

                       Zdeněk Jiříček – National Technology Officer,Microsoft CZ/SK

 

 

Tomas_Kubica 

 

Tomáš se zabývá infrastrukturními a aplikačními projekty v oblasti cloudových služeb Microsoft Azure. Věnuje se moderním aplikacím, kontejnerům a jejich bezpečnosti i DevOps přístupům. Zaměřuje se rovněž na governance a zabezpečení Azure prostředí s ohledem na řízení přístupu, síťovou architekturu a bezpečnost, aplikační autentizaci a autorizaci, šifrování a ochranu infrastrukturních a datových zdrojů a v neposlední řadě na provozní a bezpečnostní monitoring s využitím technologií strojového učení a umělé inteligence.

 

Zdenek_Jiricek 

 

Zdeněk Jiříček od r. 2014 zastává pozici National Technology Officer, ve které je zodpovědný za bezpečnost, ochranu osobních údajů, technologické standardy a soulad s regulatorními požadavky. Ve společnosti Microsoft  pracoval Zdeněk již od roku 1993, kdy zastával různé pozice v pobočkách v České republice, v Belgii a v řízení regionu Microsoft CEE a EMEA. V létech 2007 – 2012 zastával ve společnosti Microsoft Corp. HQ pozici Industry Solutions Director v oblasti elektronické identity, kybernetické bezpečnosti a modernizace systémů v segmentu veřejné správy. Zdeněk je absolventem Vysokého učení technického v Brně, kde vystudoval obor informační technologie. Dále studoval v r. 1992-1993 postgraduální program pro výkonné řídící pracovníky na Covenant College, Georgia, USA.

 

ANOTACE:

Dnešní zabezpečení firem se již vyrovnává s mizením perimetru, s mobilitou i s cloudem. Všude instalujeme senzory a bezpečnostní události se nám sypou do kotle zvaného Big Data. Nejednotnost atributů popisu událostí a jejich vysoký objem nutí dispečink ICT security (SecOps) hledat nové cesty jak vzájemně korelovat rozmanité alerty, prioritizovat ty skutečně důležité události a eliminovat "false positives" vznikající tím, že navržené šablony "normálního chování" uživatelů jsou v praxi málo flexibilní. Nově se proto zapojuje vedle lidských schopností a analytiky velkých dat ještě strojové učení a umělá inteligence, které se lépe "natrénují" v podmínkách běžného chodu organizace a následně urychlí a zpřesní výběr priorit, na které se při detekci a zvládání incidentů zaměřit. Podívejme se spolu na oblasti, kde a jak nám mohou prvky AI pomoci při prevenci, detekci i zvládání kybernetických incidentů. Hlavním předpokladem je však schopnost agregace signálů a jejich atributů do jednoho inteligentního bezpečnostního grafu.

 

  

Název přednášky: Data v ohrožení: uživatel v hlavní roli.

Přednášející: Jan Kozák

 

 Jan_Kozak

 

Jan Kozák pracuje v SODATu od roku 2007 a kybernetické bezpečnosti se věnuje už více jak 15 let. Spolupracuje na vývoji produktu a funguje jako podpora obchodnímu týmu. Ve volném čase se věnuje vinaření a svým dvěma dětem.

 

Anotace:

Jak se dnes firmám ztrácí data? Na co bychom se měli zaměřit v oblasti ochrany dat a informací a jak čelit jednotlivým hrozbám.

 

 

 

Název přednášky: Slasti a strasti implementace GDPR - příběhy z praxe

Přednášející: Eva Škorničková

 

 Eva_Skornickova

Eva Škorničková je nejvýraznější osobností boje za ochranu osobních údajů, provozuje web GDPR.cz a LinkedIn skupinu GDPR v Česku. Publikuje, přednáší, pořádá semináře na téma GDPR a je garantem LL.M. programu „Ochrana informací“ na CEVRO Institutu, z.s.

Vystudovala práva na Univerzitě Karlově v Praze a University of Ottawa v Kanadě a pracoval jako konzulka českého velvyslanectví v Kanadě. 15 let vedla jako Chief Legal Counsel a jednatelka středoevropské právní difize nadnárodních firem Kimberly-Clark a Mondelez, resp. Kraft Foods.

 

Anotace:

Půl roku od zahájení účinnosti nařízení GDPR je dostatečná doba ke zhodnocení toho, co se dělo, resp. nedělo v oblasti ochrany osobních údajů. Od počáteční hysterie přes hloupé rady rádoby odborníků až po usedavý pláč jejich obětí.

 

 

Název přednášky: Co se skrývá v šedých datech

Přednášející: Tomáš Vejlupek, prezident TOVEK

 Tomas_Vejlupek

 

 

 

Zdaleka ne všechna data v organizaci jsou dokumentována a uložena v databázích či informačních systémech. Osobní údaje se často nachází i v datech, která jsou roztroušena po sdílených úložištích, na lokálních discích či v e-mailech. A také na řadě dalších míst, kde byste je ani nehledali. Tato data nazýváme „šedá data“. Příspěvek uvádí reálné zkušenosti s analýzou šedých dat pro potřeby GDPR auditu, včetně praktické ukázky.

 

 

 

 

Název přednášky:Zajištění kybernetické bezpečnosti kombinací zálohování, disaster recovery a ochrany před kryptoviry

Přednášející:

 

 Stepan_Binek

 

Štěpán Bínek, SaaS Account Manager Acronis 

 

Jan_Ptacek 

 

Jan Ptáček, Sales Engineer Acronis

 

 

 Křest knihy: Načítání, Vadim Petrov

 

400x350

 

Vadim Petrov, hudebník, manažer, pedagog, mediální konzultant, kouč, facilitátor a syn známého hudebního skladatele.

 

Anotace:

Nová kniha Vadima Petrova ,,Načítání", se zabývá aktuálními tématy kyberterorismu, fake news a virtuálních životů. Stranou Petrovova zájmu nezůstávají ani sociální sítě a „horliví" aktivisté i boj proti autoritám.

 

Publikace přináší několik příběhů lidí, jejichž osudy jsou spojené právě s virtuálním světem a kyberprostorem. Jak vlastně může virtuální prostor měnit osudy lidí?

 

Adam představuje typického představitele internetové generace. Je to hacker, který je přesvědčen o tom, že stávající společenská pravidla musí skončit a nahradit je jiná, které by konvenovaly jemu a jeho kolegům.

 

Daniel je pravým opakem. Je to člověk, který odešel právě do důchodu a snaží se ještě nějak pracovně uchytit. Nicméně svět se z jeho pohledu drasticky proměnil a doba a pracovní trh si žádá takové lidi, kteří se s „prsty na klávesnici“ už narodili.

Poslední příběh pojednává o Wangovi, kterému životní tragédie změnila pohled na svět.

ICT TV

partneři