Kalendář akcí

Certifikace cloudových služeb


17.03.2021
16:00 - 18:00
15:45
2 hodiny
ČIMIB
Teams
12
zdarma

Uvedené ceny jsou koncové.

Certifikace cloudových služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Stále více firem nabízí svým zákazníkům cloudové služby, a proto po nich zákazníci požadují stále více důkazů, že jsou data uložená na těchto cloudových serverech dobře zabezpečená.

Cílem kulatého stolu je představit návrh systému EUCS* a odpovědět na otázky účastníků.

Eric Vétillard, hlavní certifikační expert ENISA, představí hlavní principy a způsob, jakým byla provedena rozhodnutí týkající se konkrétních požadavků v aktuální verzi návrhu systému EUCS.

Kulatý sttůl bude probíhat v Angličtině.


Certification of cloud services in the field of cyber security.

More and more companies are offering cloud services to their customers, which is why customers are demanding more and more evidence that the data stored on these cloud servers is well secured.

The aim of the event is to present the EUCS* proposal and answer the participants' questions.

Eric Vétillard, Lead Certification Expert at ENISA, will present the main principles and how the choices were made regarding specific requirements in the current version of the draft EUCS scheme.

The event will be held in English.*EUCS - European Union Cybersecurity Certification Scheme on Cloud Services / Schéma certifikace kybernetické bezpečnosti Evropské unie v cloudových službách

Zúčastnit se akce

Na tuto akci se již nelze přihlásit.

odborníci v kybernetické bezpečnosti