Kalendář akcí

Sněm 2022


19.05.2022
16:00 - 18:00
15:30
ČIMIB
CEVRO institut / Teams
95
zdarma

Uvedené ceny jsou koncové.

Microsoft Teams 

Novinky a zásadní informace o činnosti ČIMIB a jeho budoucnosti.

Jedním z hlavních bodů sněmu bude volba nové rady. Tento bod programu bude pouze pro členy ČIMIB. Veškeré informace o nové radě najdete na https://www.cimib.cz/nova-rada.

Program sněmu

 • Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
 • Volba orgánů valné hromady
 • Volba zapisovatele
 • Hlasování o předloženém programu
 • činnost ČIMIB
 • vize a budoucnost ČIMIB
 • kulaté stoly
 • novinky na webu ČIMIB
 • zpráva o hospodaření
 • shválení účetní závěrky 2020
 • shválení účetní závěrky 2021
 • odvolání členů orgánů
 • volba členů orgánů
 • diskuze
 • závěr

Změna programu vyhrazena s ohledem na aktuální situací.

Hlasování pro členy ČIMIB

https://www.cimib.cz/clenska-sekce/snem-2022-hlasovani/

Volba nove rady

https://www.cimib.cz/nova-rada/

Zúčastnit se akce

Na tuto akci se již nelze přihlásit.

odborníci v kybernetické bezpečnosti