Ing. Jan Dienstbier

Ing. Jan Dienstbier vystudoval ČVUT obor automatizované systémy řízení. Celou svoji profesní karieru působí v oblasti ICT - ve státní správě a v řadě předních dodavatelských firem. V současné době pracuje ve firmě Gordic, kde má na starosti kybernetickou bezpečnost, působní též jako konzultant v oblasti informační bezpečnosti a ochrany osobních údajů.

odborníci v kybernetické bezpečnosti