platforma

Pracovní skupiny

Pracovní skupiny zabývající se tématy ve kterých se ČIMIB angažuje.