Ing. Igor Tomeš, CSc

Ing. Igor Tomeš, CSc, vystudoval ČVUT obor sdělovací technika. Po studiích se věnoval vědecké práci na ČVUT FEL a ve výzkumném ústavu TESLA VUST, kde se zabýval optickými lokálními sítěmi. Po roce 1990 začal podnikat. Po 13 letech přešel do korporátní sféry a věnuje se kybernetické bezpečnosti. V současné době pracuje v DNS.

odborníci v kybernetické bezpečnosti