členství v ČIMIB

Registrovaný (nečlen)

Mezi registrované nečleny se mohou zařadit všichni zvědavci, sympatizanti, váhavci a nerozhodnutí kandidáti na řádné členství v ČIMIB. Vážíme si této přízně a věřte, že budete s ČIMIB „na dotek“.

To pravé kouzlo ČIMIB komunity je však skryto v řádném členství.

Výhody registrace na cimib.cz

  • Zasílání notifikací o novinkách a připravovaných akcích ČIMIB
  • Účast na „kulatých stolech“ ČIMIB (pouze on-line)
Člen ČIMIB (fyzická osoba)

Mezi řádné členy vždy rádi uvítáme všechny aktivní profesionály, ale i začínající nadšence, působící v oblasti IT, informační a kybernetické bezpečnosti.

ČIMIB je odbornou komunitou, zaměřujeme se tedy zejména na podporu odbornosti, rozvoj profesních spojení a výměnu zkušeností.

Skutečně aktivní členové ČIMIB formují, dávají mu směr i vnitřní energii.

Výhody členství v ČIMIB

Vše dostupné pro registrovaného nečlena, plus:

  • Osobní / on-line účast na „kulatých stolech“
  • Přístup k archivu záznamů „kulatých stolů“
  • Sdílení informací, diskusní skupiny
  • Formální i neformální setkání se členy a partnery
  • Možnost aktivního zapojení do činnosti ČIMIB (zapojení do „kulatých stolů“, vedení diskusních skupin, publikace, aj.)
  • Partnerské slevy, licence Office 365
Firemní člen ČIMIB

Pro společnosti aktivní v IT a kybernetické oblasti je vhodné firemní členství. Tato forma Vám umožní v rámci komunity ČIMIB být ve spojení s profesionály z dané oblasti, formou diskusích skupin i kulatých stolů vnímat jejich postoje i zkušenosti.

Firemní členové mají možnost definovaným způsobem zviditelnit svoji společnost v rámci komunity ČIMIB i cestou veřejných aktivit ČIMIB.

Výhody firemního členství v ČIMIB

Až 5 členství v ČIMIB pro konkrétní osoby z Vaší společnosti, pro něž jsou platné výhody členů ČIMIB.

Dále je součástí balíčku:

  • Možnosti prezentace Vaší společnosti a loga na stránkách ČIMIB a jeho sociálních sítích (v definovaném rozsahu)
  • Zveřejnění Vaší tiskové zprávy nebo článku na webu a sociálních sítích ČIMIB

Registrace

Registrovaným (nečlenem) se může stát pouze dospělá osoba (dovršených 18let), po vyplnění registračního formuláře.

Registrace je zdarma.
registrovat se

Osobní členství

Členem ČIMIB se může stát pouze dospělá osoby (dovršených 18let), která akceptuje Stanovy ČIMIB.

Roční členský poplatek je 1 000 Kč.
stát se členem

Firemní členství

Firemním členem ČIMIB se může stát pouze právnická osoba usazená a registrovaná v EU, která akceptuje Stanovy ČIMIB.

Roční členský poplatek je 10 000 Kč.
kontakt pro firemní členství

  Registrace Osobní členství Firemní členství

Akce ČIMIB

Zasílání notifikací o novinkách a připravovaných akcích ČIMIB
Účast na „kulatých stolech“ ČIMIB (pouze on-line)
Osobní účast na „kulatých stolech“ Až pro 5 osob
Přístup k archivu záznamů „kulatých stolů“

Komunita ČIMIB

Sdílení informací, diskusní skupiny Až pro 5 osob
Formální i neformální setkání se členy a partnery Až pro 5 osob
Aktivní zapojení do činnosti ČIMIB (zapojení do „kulatých stolů“, vedení diskusních skupin, publikace, aj.) Až pro 5 osob

Mimořádné benefity ČIMIB

Partnerské slevy (zlevněné vstupné, časopisy, aj.) Až pro 5 osob
Licence Office 365
Prezentace společnosti a loga na akcích ČIMIB a jeho sociálních sítích
Tiskové zprávy anebo články na webu a sociálních sítích ČIMIB

Podmínky a cena členství

Podmínky Fyzická osoba (18let+) Fyzická osoba (18let+) Právnická osoba (EU)
Cena členství za rok zdarma 1000 Kč 10 000 Kč