O nás

ČIMIB je profesní sdružení, které si klade za cíl sdružovat odborníky z oblasti informační bezpečnosti. Historie sahá do roku 2007, kdy byl ČIMIB založen. Od té doby jsme realizovali několik úspěšných konferencí a stali jsme se uznávaným sdružením v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Členskou základnu tvoří přes 100 odborníků z více jak 80-ti institucí. Jedná se převážně o subjekty státní správy, utility, finanční instituce, komerční subjekty a technologické dodavatele.

Stanovy spolku Český institut manažerů informační bezpečnosti, z.s. naleznete zde.

Strategie ČIMIBu je postavena na čtyřech základních pilířích:

1. Konference, semináře a workshopy

Tradiční kompetence, kterou chceme rozšiřovat a poskytovat v této oblasti lepší služby. Každoročně pořádáme minimálně tři konference a chceme nabídku rozšířit o menší semináře a workshopy.

Mimo to se účastníme jako odborný partner dalších konferncí a také pomáháme našim partnerům s jejich konferencemi či jinými eventy.

2. Akreditace a vzdělávání

ČIMIB byl akreditován Ministerstvem vnitra a Ministerstvem školství pro vzdělávání v oblasti informační bezpečnosti. Po zkušenostech chceme samotné vzdělávání přenechat odborníkům, kteří se v oblasti vzdělávání pohybují.

Naším cílem je vytvořit popis pracovní pozice Manažer informační bezpečnosti a připravit sadu požadavků a podkladů pro akreditované kurzy.

3. Legislativa

Hlavním tématem je připravovaný Zákon o kybernetické bezpečnosti. ČIMIB nechce zasahovat do legislativy samé, ale naším cílem je pomoc v oblasti aplikace zákona do praxe. Zde vnímáme naši roli, která bude z pohledu manažerů informační bezpečnosti velice důležitá.

4. Projekty pro veřejnost

Tuto oblast připravujeme na druhou polovinu roku 2014. Chceme spustit zajímavý projekt, který by ukázal, jaké nástrahy čekají uživatele na Internetu a sociálních sítích. Prvním tématem budou rodiče a děti. Následně chceme připravit pokračování pro seniory.

Abychom mohli úspěšně realizovat naše projekty, potřebujeme pro to partnery. Partner je pro nás důležitým faktorem pro další rozvoj. Nabízíme pro partnery různé služby, především z oblasti podpory eventů a konferencí, ale také chceme, aby se partneři zapojili do ostatních činností ČIMIBu.

odborníci v kybernetické bezpečnosti