Spolupráce ČIMIB s neziskovým sektorem

Konference týkající se moderních technologií a kybernetické bezpečnosti. Konferenci pořádali: AVPO ČR, NROS, Sdružení VIA. Místo ČTK 13. 10. 2022 od 9:00 do 12:30.